Erekcija je vaskularni događaj
penis je vaskularni organ

dr Dejan Đorđević, spec.url

Erekcija je vaskularni događaj,
penis je vaskularni organ

dr Dejan Đorđević, spec.url

Ezerex i erektilna disfunkcija

dr Dejan Đorđević, spec.url

Da bi došlo do erekcije, neophodno je da endotel krvnih sudova penisa bude očuvan.

Šta je erektilna disfunkcija i kako nastaje?

Erektilna disfunkcija (ED) je nemogućnost muškarca da postigne i/ili održi čvrstu erekciju adekvatnu za zadovoljavajući seksualni odnos.

ED može biti primarna i sekundarna (stečena), privremena i stalna. Uzroci erektilne disfunkcije su brojni i često kompleksni. Prema uzroku se najčešće deli na psihogenu ED i organsku ED 60-80% (vaskulogena 50-80%, neurogena, endokrina, anatomska/strukturna i ED uzrokovana lekovima).

U poslednje vreme se sve češće govori o erektilnoj disfunkciji kao posledici oštećenja endotela krvnih sudova

Endotel i endotelna disfukcija

Endotel krvnih sudova je dinamičko tkivo koje ima vrlo važnu ulogu u regulaciji vaskularnog tonusa, a samim tim i protoka krvi u tkivima i organima. U njemu se stvaraju i oslobađaju supstance koje dovode do vazodilatacije-širenja krvnih sudova (NO-azot monoksid, prostaciklin, endotelni faktor hiperpolarizacije), kao i supstance koje dovode do vazokonstrikcije- skupljanja krvnih sudova (tromboksan A2, endotelin 1, slobodni radikali, angiotenzin II).

Sve više se govori o erektilnoj disfunkciji (ED) kao oboljenju krvnih sudova, jer veliki broj pacijenata sa vaskularnim bolestima kao što su oboljenje koronarnih arterija, cerebrovaskularne bolesti, hipertenzija, oboljenje perifernih arterija istovremeno pati i od erektilne disfunkcije (ED).

Prema najnovijim istraživanjima isti je uzrok i vaskularnih oboljenja i erektilne disfunkcije (ED), a to je ENDOTELNA DISFUNKCIJA.

Endotelna disfunkcija je oštećenje endotela krvnih sudova najčešće uzrokovano slobodnim radikalima, usled čega dolazi do smanjenog stvaranja i oslobađanja NO-azotmonoksida (glavni fiziološki vazodilatator) i oslabljenog protoka krvi u tkivima i organima usled čega dolazi do erektilne disfunkcije (ED). Endotelna disfunkcija je početak procesa ateroskleroze, generalizovanog oboljenja krvnih sudova samim tim i krvnih sudova penisa.

Faktori rizika za oštećenje endotela krvnih sudova ujedno i nastanka ED su: pušenje, starenje, šećerna bolest , gojaznost, povišen holesterol i trigliceridi, hipertenzija, stres, ishrana siromašna vitaminima i mineralima itd.

Postoje dve faze erektilne disfunkcije (ED): 1.faza Rana-funkcionalna erektilna disfunkcija (endotelna disfunkcija) i 2. faza Pozna-strukturna erektilna disfunkcija (okluzija kavernoznih arterija aterosklerotskim plakovima).

Da li se može sprečiti ili odložiti nastanak ED?

Delovanjem na ranu-funkcionalnu fazu erektilne disfunkcije (ED) može da se spreči njen nastanak. To se postiže ili uklanjanjem faktora rizika (prestanak pušenja, smanjenje telesne težine, regulisanja pritiska, šećera…) ili korišćenjem lekova i preparata koji sprečavaju oštećenje endotela krvnih sudova (smanjenjem koncentracije slobodnih radikala, poboljšanjem metaboličkih i energetskih procesa u samoj ćeliji) ili povećavaju nivo NO-azot monoksida . Najbolji rezultati su postignuti primenom inhibitora PDE-5, L-arginina, propionil L-carnitina i drugih antioksidanata ( vit C, vit E, vit B3).

ezerex za funkciju endotela i perifernu cirkulaciju
ezerex i važnost karnitina
ezerex za funkciju endotela i perifernu cirkulaciju

Generalni uvoznik i distributer za područje jugoistočne Evrope

Vidapharm d.o.o. • Nebojšina 53

11000 Beograd • Srbija

 

Na sva vaša pitanja naš tim stručnih lekara će vam rado odgovoriti

  Generalni uvoznik i distributer za područje jugoistočne Evrope

  Vidapharm d.o.o., Nebojšina 53
  11000 Beograd, Srbija

  Na sva vaša pitanja naš tim stručnih lekara će vam rado odgovoriti

   Generalni uvoznik i distributer za područje jugoistočne Evrope

   Vidapharm d.o.o., Nebojšina 53,
   11000 Beograd, Srbija

   Na sva vaša pitanja naš tim stručnih lekara će vam rado odgovoriti